Gallery L

INSTALĀCIJĀ "*" TIEK PĒTĪTAS
ROBEŽŠĶAUTNES - DABAS UN ARHITEKTŪRAS
MIJIEDARBĪBA, TAJĀ SAVIENOJAS IELU MĀKSLA
UN KOMERCREKLĀMA, VĒSTURES UN ŠODIENAS
URBĀNĀS VIDES LIECĪBAS.
MĀKSLINIEKS ATTĪSTA TRADICIONĀLO AINAVAS
ŽANRU, VEIDOJOT MŪSDIENU PILSĒTVIDES,
SIMBIOZI, TĀDEJĀDI RADOT SAVU IRONISKO
LAIKMETA LIECĪBU.

LĪDZĀS TRADICIONĀLĀS TEHNIKAS RADĪTIEM
DARBIEM INSTALĀCIJĀ IEKĻAUTI ARĪ GAISMAS
OBJEKTI UN ARHITEKTŪRAS FORMU
FRAGMENTI, VEIDOJOT NE TIKAI ATSEVIŠĶI
SKATĀMUS DARBUS, BET ARĪ NOSLĒGTU VIDI,
KURĀ GALVENAIS IZTEIKSMES LĪDZEKLIS IR
NOSKAŅA.

Jelgavas house of Culture

Built with Berta.me

Raitis Hrolovičs ©